TUYỂN DỤNG

Thông tin tuyển dụng nhân viên, tuyển người làm, các vị trí công việc làm ổn định tại cửa hàng Bách Hóa Số (bán hàng, giao hàng, đóng gói hàng, kỹ thuật,..)


Các vị trí đang tuyển