Thú bóp thè lè thụt lưỡi ra vô, tiếng kêu vui nhộn, xã stress

Thú thè lè bóp vào nó kêu và thè lưỡi ra. Tiếng kêu lè lè rất vui tai, vui mắt. Nhựa dẻo có thể đập, chọt, bóp thoải mái rất đã tay. Để trên bàn làm việc, xe hơi, bàn học, bàn ăn cho trẻ,… Người lớn và trẻ con đều thích, đều chơi được.

Kích thước cao khoảng 11cm.

Chất liệu nhựa mềm.

Mở rộng

55.000

Thú thè lè bóp vào nó kêu và thè lưỡi ra. Tiếng kêu lè lè rất vui tai, vui mắt. Nhựa dẻo có thể đập, chọt, bóp thoải mái rất đã tay. Để trên bàn làm việc, xe hơi, bàn học, bàn ăn cho trẻ,… Người lớn và trẻ con đều thích, đều chơi được.

Kích thước cao khoảng 11cm.

Chất liệu nhựa mềm.