TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA BÁCH HÓA SỐ


Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

Số tài khoản: 0251001828495
Chủ tài khoản: DƯƠNG KỲ VƯỢNG
Chi nhánh: Chi nhánh Bình Tây, TPHCM

Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

Số tài khoản: 182232849
Chủ tài khoản: DƯƠNG KỲ VƯỢNG
Chi nhánh: PDG Bình Tiên, TPHCM

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Số tài khoản: 14110000244063
Chủ tài khoản: DƯƠNG KỲ VƯỢNG
Chi nhánh: PDG Minh Phụng, TPHCM

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Số tài khoản: 103524528
Chủ tài khoản: PHAN CẨM THIÊN
Chi nhánh: Chi nhánh TPHCM

Số điện thoại nhận tiền:

Sau khi chuyển khoản, xin quý khách thông báo cho cửa hàng biết thông tin đã chuyển khoản để nhân viên xác nhận sớm.