Ổ cắm điện đa năng thông minh có 3 cổng USB sạc điện thoại

Ổ cắm điện đa năng thông minh có 3 cổng USB sạc điện thoại cùng lúc.

Một số tên khác: Ổ cắm điện thái lan, Ổ cắm điện xanh lá.

Mở rộng

80.000

Ổ cắm điện đa năng thông minh có 3 cổng USB sạc điện thoại cùng lúc.

Một số tên khác thường gọi: Ổ cắm điện thái lan, Ổ cắm điện xanh lá.