Giá kẹp điện thoại gắn môtô, xe máy, xe đạp

Gắn vào chốt kính chiếu hậu hoặc dưới yếm xe.

Dùng được cho mọi điện thoại kích thước từ 3.5inch đến 6inch.

Xoay 360 độ giúp điểu chỉnh được góc nhìn dễ dàng.

Mở rộng

55.000

Giá kẹp điện thoại gắn vào chốt kính chiếu hậu hoặc dưới yếm xe. Dùng được cho mọi điện thoại kích thước từ 3.5inch đến 6inch. Thân giá bẻ được và có thể xoay 360 độ giúp điểu chỉnh được góc nhìn dễ dàng.