Giá đỡ nằm xem điện thoại, máy tính bảng

Chất lượng nhôm bền và chắc chắn.

Có thể xếp gọn mang đi được.

Giúp nằm xem iPad, máy tính bảng, điện thoại thoải mái không mỏi tay.

Mở rộng

250.000