Giá đỡ điện thoại, máy tính bảng có chân kẹp ê tô

Giá đỡ điện thoại, máy tính bảng này giúp bạn xem phim, chơi game, đọc tin tức thoải mái dù nằm nghiêng hay nằm thẳng, đang đứng hay đang ngồi hoặc thậm chí là đang nấu ăn hay làm việc.

Chân kẹp theo kiểu đầu kẹp ê tô trong cơ khí nên cực kỳ chắc chắn, có thể điều chỉnh kẹp vào cạnh có độ dày tùy ý.

Phần đầu kẹp co giãn từ 10-20cm giúp kẹp được hầu hết các điện thoại nhỏ 5 inch đến máy tính bảng to 10 in

Mở rộng

120.000

Giá đỡ điện thoại, máy tính bảng này giúp bạn xem phim, chơi game, đọc tin tức thoải mái dù nằm nghiêng hay nằm thẳng, đang đứng hay đang ngồi hoặc thậm chí là đang nấu ăn hay làm việc.

Chân kẹp theo kiểu đầu kẹp ê tô trong cơ khí nên cực kỳ chắc chắn, có thể điều chỉnh kẹp vào cạnh có độ dày tùy ý.

Phần đầu kẹp co giãn từ 10-20cm giúp kẹp được hầu hết các điện thoại nhỏ 5 inch đến máy tính bảng to 10 inch.