Đồng hồ báo thức LED điện tử để bàn có đo nhiệt độ

Chức năng: Hẹn giờ báo thức, Hiển thị chính xác giờ, ngày tháng

Đặt biệt có chức năng đo nhiệt độ phòng

Dùng pin AAA

Mở rộng

100.000

Đồng Hồ Báo Thức Màn Hình LED

Chức năng: Hẹn giờ báo thức, Hiển thị chính xác giờ, ngày tháng

Đặt biệt có chức năng đo nhiệt độ phòng

Dùng pin AAA