Đầu Jack chia cổng lightning iPhone 1 ra 2 lightning sạc và lightning tai nghe chính hãng Hoco LS20

Đầu Jack chia Hoco LS20 giúp bạn chia 1 cổng thành 2 để vừa sạc và vừa tai nghe cùng lúc.

Đây là sản phẩm chính hãng Hoco model LS20 đảm bảo sử dụng tương thích với iPhone, iPad.

Mở rộng

190.000

Đầu Jack chia Hoco LS20 giúp bạn chia 1 cổng thành 2 để vừa sạc và vừa tai nghe cùng lúc.

Đây là sản phẩm chính hãng Hoco model LS20 đảm bảo sử dụng tương thích với iPhone, iPad.