Trở về trang trước

Chữ AC – DC trên loa và các đồ điện có sạc pin là ý nghĩa gì?