Cáp HDMI dây dẹp 1m5 chuẩn Full HD 1080p

Cáp HDMI dây dẹp chống đứt, dài 1m5, chuẩn Full HD 1080p

Mở rộng

40.000

Cáp HDMI dây dẹp chống đứt, dài 1m5, chuẩn Full HD 1080p