Bình xăng bơm Zippo

Bình xăng có sẵn vòi để bơm nạp xăng cho hộp quẹt / bật lửa Zippo các loại.

Mở rộng

30.000

Bình xăng có sẵn vòi để bơm nạp xăng cho hộp quẹt / bật lửa Zippo các loại.