Bảng hiệu đèn LED Ma trận Matrix (tự thay đổi nội dung) P10 đủ màu ngoài trời

Bảng hiệu đèn LED ma trận (Matrix) P10 – mỗi chấm LED cách nhau 10mm.

LED đủ màu giúp hiển thị được mọi màu sắc khách hàng mong muốn, nhiều hiệu ứng đa dạng.

Tính năng chống nước dùng ngoài trời không sợ nắng mưa, tất nhiên vẫn dùng được trong nhà.

Bảng LED đã hoàn thiện, khách hàng chỉ cần treo lên và cắm điện để sử dụng.

Đơn giá tính trên 0.1 m2 (không phẩy một mét vuông)

Mở rộng

1.200.000

Bảng hiệu đèn LED ma trận (Matrix) tự thay đổi nội dung theo ý thích.

Chuẩn LED P10 – mỗi chấm LED cách nhau 10mm.

LED đủ màu giúp hiển thị được mọi màu sắc khách hàng mong muốn, nhiều hiệu ứng đa dạng.

Tính năng chống nước dùng ngoài trời không sợ nắng mưa, tất nhiên vẫn dùng được trong nhà.

Bảng LED đã hoàn thiện, khách hàng chỉ cần treo lên và cắm điện để sử dụng.

Khi mua hàng cửa hàng sẽ hướng dẫn khách hàng thay đổi nội dung theo ý thích.

Đơn giá tính trên 0.1 m2 (không phẩy một mét vuông) ví dụ:

Bảng 1 mặt, ngang 64cm x 32cm = 0.2048 m2

Bảng 1 mặt ngang 96cm x 32cm = 0.3072 m2

Bảng 1 mặt, ngang 3m x cao 32cm = 0.96 m2

Bảng 2 mặt, ngang 64cm x cao 48cm = tổng 0.6144 m2