Hai nguyên tắc hàng đầu mà Bách Hóa Số luôn giữ vững đó là:

NGUYÊN TẮC I: KHÔNG bán hàng độc hại hoặc có nguy cơ độc hại.

NGUYÊN TẮC II: KHÔNG bán hàng vô dụng, chất lượng kém hơn lời giới thiệu.

Những sản phẩm trước khi được mang lên kệ hàng hoặc đăng lên webiste BachHoaSo.vn đều qua kiểm tra thực tế về chất lượng, độ an toàn cũng như tính hữu dụng của sản phẩm, tránh rủi ro gây hại cho khách hàng cũng như không có trường hợp khi khách nhận hàng rồi mới thấy sản phẩm không tốt như lời giới thiệu.

Tất cả những sản phẩm độc hại hoặc vô dụng đều bị chúng tôi loại ngay khỏi danh sách nhập hàng dù rằng sản phẩm đó có lợi nhuận cao đến đâu cũng tuyệt đối không để xuất hiện trên kệ hàng của Bách Hóa Số.

Những nguyên tắc đạo đức kinh doanh đó nhằm để bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam nói chung và bảo vệ khách hàng của Bách Hóa Số nói riêng.

Back to Top